top of page
Search
  • Writer's pictureDebbie Kwok

iREd 全力支持「智慧樂活健步足球體驗日」

Updated: Oct 9, 2023
多謝數碼港及晉峰足球會的邀請,讓我地既Health Kit 亮相,幫助一眾校長球員量度身體數據!多謝香港資優教育學苑既學生Carey為今次活動設計手機程式!
做運動之後都要量數據,咁就更清楚知道自己的身體狀況!

23 views0 comments

コメント


bottom of page